• vlastita/kućna/sopstvena osiguravajuća kompanija; vlastito osiguravajuće društvo