• kapacitet (može biti finansijski i tehnički); sposobnost; building capacity - podizanje kapaciteta