• Kanadsko društvo za rešavanje šteta u osiguranju