• osiguranje objekata u izgradnji; osiguranje građevinarstva; osiguranje investitora od štete na objektima u izgradnji; v. construction risks insurance; shipbuilding risks insurance