• deo oplate broda iznad lake do teretne vodene linije; čišćenje i premazivanje ovog dela oplate