• obavezujuća ovlašćenja; obaveze po osnovu datih ovlašćenja; ovlašćenje za pokriće