• najbolja dostupna tehnologija koja ne povlači preterano visoke troškove