• opšta avio odgovornost prema trećima/trećim licima