• Klauzula kojom se reguliše početak osiguranja; od momenta kada je zaključeno osiguranje (kod osiguranja brodova, znači da osiguranje počinje čim brod stigne u polaznu luku, tj. ako se već nalazi u njoj, a završava 24 sata po usidrenju broda u odredištu)