• osiguranje na doživljenje; v. assurance in case of survival