• proizilazi (iz određenih okolnosti); arising from or relating to... - koji proističe iz ili se odnosi na