• osiguranje od posledica nezgoda (nesrećnih slučajeva) i materijalnih šteta