• koriguje se sa 30% bruto prihoda premije kao originalne