• osiguranje od požara raspodeljeno na više osiguravajućih društava; duplo osiguranje od požara