• postupak mirenja; joint conciliation - zajedničko pomirenje/izmirenje (u arbitraži)