• provizija za preuzimanje u pokriće; provizija za anderajting; garantna provizija