• klirinška kuća; kompenzaciona kasa (u okviru berzi); posebna obračunska ustanova (za međubankarski obračun)