Pretraga

  • stvarni (ostvareni) potpuni gubitak osiguranog predmeta
  • dogovoreni (sporazumni) potpuni gubitak; v. compromised total loss
  • svega prihodi
  • osigurati stalno povećanje ukupne proizvodnje
  • sveobuhvatna totalna šteta
Ukupno rezultata: 39
Strana 1 od 8