• v. boat insurance
  • obračunska godina
  • godina proizvodnje oštećenog ili uništenog motornog vozila
  • riziko osiguranje života koje se obnavlja svake godine
  • Jorško-Antverpenska pravila; Skup pravila kojima se omogućava jednoobraznost pri obradi generalne havarije na međunarodnom nivou
Ukupno rezultata: 5
Strana 1 od 1