• po svakoj šteti; svaka pojedinačna šteta
  • svaki pojedinačni rizik u portfelju osiguranika za rečni kasko
  • rizik prerane smrti
  • prevremeni raskid ugovora o osiguranju; vanredno otpadanje osiguranja
  • onaj ko relativno brzo menja radno mesto
Ukupno rezultata: 283
Strana 1 od 57