• osiguranje dnevne naknade; insurance of daily benefits during hospitalization - osiguranje dnevne naknade za lečenje u bolnici
  • dnevne obaveze i potraživanja
  • dnevni izveštaj
  • (opšte ) oštećenje; šteta; property damage (PD) - imovinska šteta; šteta na imovini; bodily damage - telesna povreda, lična šteta
  • zapisnik o šteti (za motorna vozila)
Ukupno rezultata: 305
Strana 1 od 61