• podaci o proveri štete potrebni radi dalje obrade