• Međunarodna podsekcija za izučavanje aktuarskih problema neživotnog osiguranja