• interes zakupca broda ili naručioca iz brodarskog ugovora