• ugovor o prevozu; brodarski ugovor; ugovor o najmu broda; pomorski vozarski ugovor (isprava podeljena na 2 dela od kojih svaka ugovorna strana dobija po jedan)