• interni odnos između brodovlasnika i zakupca broda