• stvarni (ostvareni) potpuni gubitak osiguranog predmeta