• Kongres posvećen kompjuterskim virusima i zaštiti