• ostvareni osigurani slučaj; nastupanje osiguranog slučaja