• potvrda o osiguranju; dokument koji se izdaje osiguraniku kao potvrda da je osiguranje zaključeno, a polisa izdata