• Potvrda o upisu broda u ͈͈„P&I" klub (Klub zaštite i naknade)