• pasivno reosiguranje; predato reosiguranje; ustupljeno (cedirano) reosiguranje (ustupljeni/predati/cedirani deo obaveze direktnog osiguravača reosiguravaču)