• ostvareni smrtni slučajevi; stvarni broj smrtnih slučajeva; nastali smrtni slučajevi