• (lat.) dalji uzrok; posredan uzrok; uzrok najudaljeniji od neposrednog (u nizu uzroka koji dovode do štete); često prvi u nizu uzroka koji dovode do štete