• (lat.) neposredni uzrok; načelo neposrednog uzroka; najneposredniji uzrok gubitka ili štete na osiguranoj imovini