• osiguranje od smrti; osiguranje za slučaj smrti; riziko životno osiguranje