• aktuar odštetnog osiguranja; aktuar neživotnog osiguranja; aktuar osiguranja imovine i odgovornosti