• odgovornost za štetu ili sama šteta usled nezgode