• određivanje cene za proizvod osiguranja koja je niža od realne premijske stope za predviđene rizike (cilj je ostvarenje tekućeg priliva novca koji bi se investirao, a procenjena dobit od investiranja bila bi veća od troškova preniskih cena proizvoda)