• novčani tok; priliv i odliv novčanih sredstava; cirkulacija gotovine; priticanje novca; tekući priliv sredstava; kretanje gotovinskog kapitala