• slučaj, parnica; has a good case - ima osnova da dokaže