• prazan list papira na kome se nalazi samo potpis izdavaoca; kart blanš