• zakonsko založno pravo prevozioca; (kada se teret plaća na destinaciji, po isporuci robe, prevozilac ima zakonsko založno pravo na neplaćeni teret, po osnovu kojeg može zadržati robu).