• vid osiguranja viška šteta na osnovu kojeg se premija reosiguranja za svaku godinu određuje na osnovu iznosa viška štete cedenta u datom vremenskom periodu, obično 3-5 godina; vid retrospektivnog tarifiranja