• brod je odgovarajuće opremljen i osposobljen za prevoz osiguranog tereta