• osiguranje robe u prevozu (transportu); osiguranje tereta (karga)