• monopoli; vlastite/kućne/sopstvene osiguravajuće kompanije (osnivaju ih multinacionalne kompanije tj. krupni koncerni uz podršku vlada nekih zemalja); sopstvene osiguravajuće kompanije; v. captive insurance company