• neprenosiva kopija; kopija koja nije „utrživa"; kopija polise koja ne može poslužiti kao osnova za postavljanje zahteva prema osiguravaču