• kapitalni izdaci; utrošak kapitala; utrošena vrednost sredstava za proizvodnju