• baza kapitala; restoring the capital base - ponovo uspostaviti bazu kapitala